Haber-Duyuru

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Kayıt Bilgileri

Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıt yaptırabilmeleri için ücretlerini verilen banka hesabına, kendi adına yatırmış olması gerekmektedir. Ödemeler de kredi kartı geçersiz olup banka üzerinden yapılan ödeme makbuzunun muhasebeye elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Banka Adı: Akbank

Gönderilen: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Şube: Sirkeci Şubeci

USD IBAN: TR 81 0004 6000 8000 1000 0301 75

KAYIT İÇİN GEREKLİ DİĞER BELGELER

1. Lise Diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin) aslı ya da noter onaylı sureti. Lise diploması İngilizce değilse yeminli tercüme bürolarından alınan İngilizce veya Türkçe tercümesi

2. Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan alınacak "Denklik Belgesi" (MEB’e bağlı liselerden mezun olanlardan istenmez)

3. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren (Transkript), ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren not çizelgesi ve noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı ve noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi (MEB’e bağlı liselerden mezun olanlardan istenmez)

4. Sınav sonuç belgesinin aslı veya kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği (varsa)

5. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının noter onaylı sureti (pasaport bilgileri İngilizce değilse yeminli tercüme bürolarından alınan İngilizce veya Türkçe tercümesi),

6. Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”(Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversitemizden alınacak öğrenci belgesi ile Yabancılar Şubesi’nden temin edilecek yeni öğrenim amaçlı ikamet tezkeresinin kopyası, T.C uyruğuna sahip öğrencilerden istenmez)

Bazı ülkelerde vize muafiyeti vardır. Detaylı bilgiyi aşağıdaki siteden öğrenebilirsiniz;

http://www.mfa.gov.tr/yabancilarin-tabi-oldugu-vize-rejimi.tr.mfa

7. İkametgâh tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde öğrenci bürosuna teslim edilmesi gerekir, (T.C uyruğuna sahip öğrencilerden istenmez)

8. Sağlık Sigortası (Türkiye’de iken yapılır, T.C uyruğuna sahip öğrencilerden istenmez)

9. Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil veya Türkçe Yeterlik Belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından onaylanmış aslı (varsa)

10. Dört adet vesikalık fotoğraf

11. Sağlık Raporu