Haber-Duyuru

Prof. Dr. Barış Bulunmaz’ın Yeni Kitabı Raflardaki Yerini Aldı

Üniversitemizin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Bulunmaz ve Dr. Birsen Çetin tarafından yazılan “Türkiye’de Gazetecilik/Genel Yayın Yönetmenleri Üzerinden Tarihsel Bir İzdüşüm/Yaşananlar, Tanıklıklar, Hatıralar” adlı kitap; Türkiye’de gazetecilik mesleğinin tarihsel gelişimi ile gazeteler ve genel yayın yönetmenleri olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Türkiye’de gazetecilik mesleğinin gelişimine tarihsel bir perspektiften ışık tutulmuştur. Cumhuriyet öncesi dönemi kapsayan ve 19. yüzyılda başlayan ilk gazetecilik girişimlerine yönelik açıklamalar üzerinden ilerleyen birinci bölümde, daha sonra Cumhuriyet dönemindeki gazetecilik pratikleri ele alınmıştır. Çok partili döneme geçiş, demokrasi ekseninde gazetecilik mesleği ve liberal politikaların etkisinde gazetecilik gibi başlıklar üzerinden devam eden bölümde, 1980 sonrası dönemde büyük değişime uğrayan basın sektörünün medyaya dönüşmesi ve holdinglerin çatısı altında faaliyet gösteren medya kuruluşlarında gazetecilik mesleğinin ne şekilde bir dönüşüme uğradığı, medyanın ekonomi politiği çerçevesinde irdelenmiştir. Daha sonra ise dijitalleşmenin medyaya etkileri ve geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş süreci ele alınmıştır, ortaya çıkan endişeler ve problemler gazeteciliğin geleceği ve haber değeri üzerinden yorumlanmıştır.

İkinci bölümde ise; Türkiye’de gazetecilik alanında hem satış oranları hem de etkileşim bakımından etki gücü en yüksek olarak görülen 8 gazete ele alınmıştır. Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Yeni Şafak, Habertürk, Sözcü ve Akşam gazetelerinin öncelikli olarak kuruluş ve tarihsel gelişmelerine yönelik bilgiler verilmiştir. Daha sonra ise çalışmanın diğer çalışmalardan farklı bir yönünü daha ortaya koyacak olan, bahsedilen gazetelerin genel yayın yönetmenliği görevini yapmış/yapmakta olan değerli gazeteciler; Ertuğrul Özkök, Aykut Küçükkaya, Mehmet Y. Yılmaz, Rahmi Turan, İbrahim Karagül, Fatih Altaylı, Metin Yılmaz ve İsmail Küçükkaya ile ‘Türk Medya Tarihi Röportajı’ yapılmıştır. Böylelikle, gazetelerin kurumsal temsiliyetini üstlenen genel yayın yönetmenlerinin gözünden ve onların tecrübeleri çerçevesinde, Türkiye’deki gazetecilik mesleğinin ve medya tarihinin yaşanmışlıkları, tanıklıkları ve hatıraları ele alınmıştır. Son olarak ise, röportaj yapılan gazetecilerin kitapta yer almasını istedikleri fotoğraflara, her gazete/gazeteci için ‘Arşiv’den Fotoğraflar’ alt başlığında yer verilmiştir.

Türkiye’deki gazetecilik mesleğine ve kültürüne hem teorik hem pratik açıdan yaklaşma amacını taşıyan bu kitap; bunu yaparken, teorik açıdan okuru sıkmayacak ve defalarca tekrarlanan bilgiler yerine yorumlarla ve analizlerle ele alınacak bir tarihsel gelişim süreci, pratik açıdan ise kamuoyu etkinliği yüksek olan gazetelerdeki genel yayın yönetmenleri ile yapılan değerlendirmelerle farklı bir bakış açısını oluşturmayı hedeflemektedir.

Arka kapak yazısından…
“Yaşadığımız coğrafyada gazetecilik yapmak zor iş, bunu biliyoruz. Bu nedenle gazetecilik mesleğine yönelik olumlu katkı sağlayacağına inandığımız her girişimi gönülden destekliyoruz. Eğer elinizde tuttuğunuz bu kitap bu girişimlere yönelik bir katkı sağlarsa ne mutlu bize, bu hedefle yıllardır yollardayız, umarız çorbada az da olsa bizim de katkımız olur. Gönülden ve sevgiyle yapılan her işin karşılık bulacağı inancıyla, sağlıklı ve mutlu günlerde okumanız dileğiyle…”