Haber-Duyuru

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde Uluslararası Psikoloji Kongresi Gerçekleşti!

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 29 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Ayvansaray yerleşkesinde düzenlenen uluslararası iki konferansa ev sahipliği yaptı.

”6th global Conference on Psychology Researches” ve “8 th World Conference on Psychology and Socıology” konferansları Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve TAEG (The Academic Events Group in North Cyprus) işbirliği ile düzenlendi. Konuşmacılar Güney Afrika, Almanya, Avusturya, USA, Malezya, Azerbeycan, Romanya, Rusya, Nijerya, İran, Kolombiya,Türkiye ve Kuzey Kıbrısı kapsayan kültürlerarası bir ortamda bilgi ve deneyimlerini paylaşıp ileriye dönük ortak projeler yapabilme fırsatları üzerinde konuştular.

Her iki konferansın da onursal başkanı İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Osman Çakır yaptığı açılış konuşmasında Psikoloji biliminin ve bu tür uluslararası organizasyonların öneminden bahsetti.

“8th World Conference on Psychology and Socıology” konferansının ana temasını disiplinler arası platformlarda önemi gitgide artan “ psikolojik ve toplumsal esenlik” oluşturdu. Konferansın davetli konuşmacılarından Prof. Dr. Kobus Maree, pek de yordanamayan karmaşık bir dünyada bireylerin anlam, amaç ve umut arayışına değindi ve bireylerin kendi iç dünyalarını yeniden inşa etmeleri sürecinde geçmiş ve şimdiki zamanla ilgili hikayelerinin töropatik önemini “kariyer yönlendirmesi” vaka çözümlemeleri ile anlattı.

Davetli konuşmacı İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. A.Tülay Bozkurt esenlik ya da iyi olma algısında belirleyici olan “haz almaya”(Hedonik) ve “anlam bulma ve kendini gerçekleştirmeye”(Ödamonik) yönelik farklı yaklaşımların tamamlayıcı özelliklerinden bahsetti. Ayrıca sosyal ve kültürel bağlamların mutluluk ve esenlik üzerindeki etkilerini de araştıran bütüncül bir referans modelini test ettiği bulgularını sundu.

Bozkurt’un sunumunda yer alan, Mutluluğun yaklaşık %55’inin genetik yatkınlıkla ilgili pozitif negatif duygulanım ve kişilik özelliklerini de kapsayan bireysel bir deneyim olduğu ve bireylerin iyi ve kötü günlerinin sonunda genlerle belirlenen sabit mutluluk noktasına döndükleri tartışması Almanyadan bir akademisyen tarafından sunulan “düşük yapan kadınlarla düşük yapmayan kadınlar arasında depresyon kıyaslaması”çalışmasıyla da delillendirilmiş oldu.

Bu çalışmalara parelel başka bir araştırma da St.Petersburg Devlet Üniversitesinden gelen akademisyenler tarafından sunuldu. Bireylerin mutlu olabilmeleri için arzulanan ülke koşulları “Sosyal kendini gerçekleştirme modeli” çerçevesinde tartışılarak ampirik bir çalışma ile desteklendi.

Konferansların ilgi çeken diğer konuları arasında Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu tarafından sunulan Türkiye ve US’de “kadın liderler ve özellikleri” arasındaki kıyaslamalar, Kolombiya’da sosyolojik bir fenomen olarak “linç”; “stres ve acının psikofizyolojisi” gibi çalışmalar bulunmaktaydı.

Ayrıca Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu yüksek etkili akademik dergilerde makale yazmanın kurallarını anlattığı genç akademisyenlere yararlı olacak bir konuşma yaptı.

Konferanslar konuşmacılara ve katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile son buldu.