Haber-Duyuru

İhale İlanı (06.12.2018)

Üniversitemiz bünyesinde tanıtım ve reklam hizmetinde kullanılmak üzere belirli istekliler arasında ihale yöntemi ile matbaa baskı ve basım işleri için satın alma işlemi yapılacaktır. İlgili firmalar şartname örneğini online olarak temin edebilecektir.

İhaleye katılacak firmaların, en geç 21/12/2018 tarihine kadar tekliflerini aşağıda bulunan adrese elden teslim etmeleri veya elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmekte olup aksi halde verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İrtibat Bilgileri:
Adres : Ayvansaray Üniversitesi, Ayvansaray Cad. No: 45 Fatih/İSTANBUL
Telefon : 0212 444 76 96
E-.posta : satinalma@ayvansaray.edu.tr
İhale Konusu : Matbaa Baskı ve Basım İşleri
İhalenin Usulü: Belirli İstekliler Arası İhale
Yapılacağı Yer: Ayvansaray Üniversitesi, Ayvansaray Cad. No: 45 Fatih/İSTANBUL
İhale Evrakları: Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküsü, Referanslar

Şartname için tıklayınız.