Haber-Duyuru

HAYDİ! ÇAĞDAŞ SANATTA KATILIMCILIK VE KOLEKTİF ÜRETİM SERGİSİ AÇILIYOR!

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Sanat tarafından organize edilen yeni yılın ilk sergisi ‘’Haydi! Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve Kolektif Üretim’’ 10 Ocak 2019’da açılıyor!

Bugün, sosyal hayatımız ve çalışmalarımız büyük ölçüde işbirliklerine bağlı olmasına rağmen, pek çok sanatçının kendi stüdyosunda halen tek başına çalıştığını ve tüm süreçlerle tek başına ilgilendiğini bilmekteyiz. Halbuki bu çalışma modeli, eski ustaların atölyelerinde yapılmış olan sanatın çoğu için bile geçerli değildir.

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren karşımıza çıkan; Yeni Gerçekçilik, Kavramsal ve Minimal Sanat gibi katılımcı yaklaşımlar güçlü bir sosyal farkındalığa katkıda bulunuyor. 90'lı yıllarda ise genç kuşak sanatçıların sosyo-politik çalışmalara olan ilgisi hayatımıza Nicholas Bourriaud tarafından insan ilişkilerine dayanan sanatı anlatmak için kullanılan “ilişkisel estetik” kavramını katmaya başlıyor.

Günümüzde İşbirlikçi Çalışma İhtiyacı

Türkiye'de ise bugün bu alana olan ilginin halen az olduğu görülse de, buna rağmen işbirlikçi projelerde sosyo-politik meselelerle uğraşan sanatçılarımız bulunuyor.

Plato Sanat’ın yeni sergisi; Haydi! Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve Kolektif Üretim sergisi sanat ortamımızın bugünkü durumuna yansıyan ve günümüzde işbirlikçi çalışma ihtiyacının altını çizen, araştırmaya dayalı bir sergi olacak.

Sergi de yer alan yedi önemli temsilcisi ise; Sarkis, Esra Ersen, Oda Projesi, Can Altay, Burak Delier ve Güneş Terkol'ün yanı sıra Işıl Eğrikavuk / Jozef Erçevik Amado'nun seçkin eserlerinin desteğiyle ikonik parçalar yer alacak.

Plato Sanat daimi küratörü Prof. Dr. Marcus Graf tarafından hazırlanan sergi, 23 Mart’a kadar ziyaret edilebilir.

Sarkis, Pilav ve Tartışma Yeri, 1995, 4. Uluslararası İstanbul Bienali

Yerleştirme

Fotoğraf: İstanbul Kültür Sanat Vakfı Arşivi

Sarkis ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın izniyle

 

Sarkis, Rice and Discussion Place, 1995, 4th International Istanbul Biennial

Installation

Photo: Istanbul Foundation for Culture and Arts Archive

Courtesy of Sarkis and Istanbul Foundation for Culture and Arts