Haber-Duyuru

Erasmus Sınavı Hk.

Aşağıda iki excel listesi mevcuttur. Birinci liste; Reading, Listening, Writing ve Use of English bölümlerinin yapılacağı grupları gösterir. İkinci liste Speaking sınav listesidir.

LÜTFEN LİSTELERDE ÖĞRENCİ NUMARANIZIN OLUP OLMADIĞINI VE YER ALDIĞINIZ GRUP İLE SİSTEMDEKİ GRUBUN AYNI OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİNİZ.

SPEAKİNG SINAV LİSTESİNDE, ÖĞRENCİLERİN SINAVA GİRECEKLERİ SAAT ARALIĞI YAZMAKTADIR. VERİLEN SAATTE, SİSTEMDEKİ LİNKE TIKLAYARAK SINAVA GİRİŞ YAPILACAKTIR.

İngilizce Dil Sınav Bilgilendirme:

1. 15 Nisan 2021'de Listening, Reading, Writing ve Use of English bölümlerinden oluşan yazılı sınav yapılacaktır.

15 Nisan Yazılı Sınav Bölümleri ve Saatleri:

Use of English: 12.30 - 13.10 - Sınav süresi toplam 40 dakika

Reading: 13.40 - 14.30 - Sınav süresi toplam 50 dakika

Listening: 15.00-16.00 - Sınav süresi toplam 45 dakika

Writing: 16.30 – 17.20 - Sınav süresi toplam 50 dakika

2. Reading, Writing ve Use of English Sınavlar için sadece e-öğrenme uygulaması kullanılmaktadır;

Listening Sınavı için hem e-öğrenme hem de blackboard uygulaması aynı anda kullanılacaktır.

ÖNEMLİ: Listening sınavı için sınav saatinden 10 dakika önce Blackboard uygulamasına giriş yapılması gerekmektedir. Blackboard uygulamasında öğrencilerin karşılarına çıkan öğretim görevlisinin yönlendirmesiyle sınavı uygulanacaktır. Öğretim görevlisi söyleyene dek E-öğrenmedeki soruların kesinlikle açılmaması gerekmektedir. Öğrencilerin Blackboard'a giriş yapacakları link sınav öncesinde öğrencilere duyurulacaktır.

3. Speaking dışındaki tüm sınav bölümleri için e-öğrenmeye giriş yapması gerekmektedir. Sınav sorularının tamamını e-öğrenmede ERASMUS İNGİLİZCE SINAVI başlıklı sınav kutucuğu şeklinde görüntülenecek ve bu uygulama içerisinde sorulara cevap verilecektir. Sınavlar yalnızca yukarıda belirtilen saat aralıklarında açık kalmaktadır. Yani saatlerin kesinlikle kaçırılmaması gerekmektedir. Süre bitmeden önce sınav sayfasının altındaki "SINAVI BİTİR" kutucuğa basılması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin sınavlara tek giriş hakları vardır, sınav sayfasını açıldıktan sonra o sınavı çözmeleri gerekmektedir. Sınav kapatılırsa geri açılamaz.

4. 16 Nisan 2021 tarihinde de Speaking Sınavı yapılacaktır. Speaking sınavı için her öğrencinin sınava giriş saati farklı olacaktır. Sınav saatleri daha sonra öğrencilere duyurulacaktır. Speaking sınavı yalnızca Blackboard uygulaması üzerinden öğretim görevlisinin katılımıyla yapılmaktadır.

Öğrencilerin Blackboard'a giriş yapacakları link sınav öncesinde öğrencilere bildirilecektir. Speaking sınavı için kamera ve mikrofon açılması zorunludur.

5. Sisteme telefondan giriş yapabilmekte ancak önerilmemektedir. Çünkü uzun okuma parçaları ve yazılı cevaplar olacaktır. Ayrıca Listening sınavında iki uygulamaya birden girmeleri gerekmektedir. Sınav tarihine kadar mutlaka bir bilgisayar edinilmesi önerilmektedir. Ayrıca internet ve elektrik kesintisi gibi problemlerden öğrenci sorumludur.

Erasmus+ İngilizce Dil Sınavı örneği Ayvansaray Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü sayfasında mevcuttur.

6. Öğrenciler İngilizce Sınavından başarılı sayılabilmeleri için en az 50 ve üzeri puan almak zorundadırlar.


LISTENING

SPEAKINGEnglish:

Below are two excel lists. First list; It shows the groups in which the Reading, Listening, Writing and Use of English sections will be held. The second list is the Speaking exam list.

PLEASE CHECK THAT YOUR STUDENT NUMBER IS IN THE LISTS AND THAT YOUR GROUP IS THE SAME WITH THE GROUP IN THE SYSTEM.

ON THE SPEAKING EXAM LIST, THE HOURS WHICH STUDENTS WILL TAKE THE EXAM IS WRITTEN. IN THE GIVEN TIME, THE EXAM WILL BE ENTRY BY CLICKING THE LINK IN THE SYSTEM.

English Language Exam Information:

Erasmus + English Language Exam will be held on 15-16 April 2021.

1. A written exam consisting of Listening, Reading, Writing and Use of English will be held on April 15, 2021.

April 15, Written Exam Sections and Hours:

Use of English: 12.30 - 13.10- Exam duration is 40 minutes in total.

Reading: 13.40 - 14.30 - Exam time 50 minutes in total

Listening: 15.00-16.00 - Exam duration is 45 minutes in total

Writing: 16.30 - 17.20 - Exam duration 50 minutes in total

2. Only e-learning application is used for Reading, Writing and Use of English exams;

For the Listening Exam, both e-learning and blackboard application will be used at the same time.

IMPORTANT: For the Listening exam, you must log in to the Blackboard app 10 minutes before the exam time. In the Blackboard application, the exam will be administered by the direction of the lecturer.

Until the lecturer says, the questions in E-learning should not be opened. The link that students will enter the Blackboard will be announced to the students before the exam.

3. Entry to e-learning is required for all exam sections except Speaking. All of the exam questions will be displayed in the form of an exam box titled ERASMUS ENGLISH EXAM in e-learning and the questions will be answered in this application. Exams are only open at the time intervals stated above. So the hours should not be missed. Before the deadline, it is necessary to click on the "END THE EXAM" box at the bottom of the exam page. In addition, students have only one entrance to the exams, they must pass that exam after the exam page is opened. If the exam is closed, it cannot be reopened.

4. The Speaking Exam will be held on April 16, 2021. For the Speaking exam, the entrance time of each student will be different. Exam hours will be announced to the students later. The Speaking exam is conducted only on the Blackboard application with the participation of the instructor.

The link that students will enter Blackboard will be notified to students before the exam. It is compulsory to open a camera and microphone for the Speaking exam.

5. You can log in to the system from the phone, but it is not recommended. Because there will be long readings and written answers. In addition, they are required to take two applications in the Listening exam. It is recommended to have a computer until the exam date. In addition, the student is responsible for problems such as internet and power outages.

6. Students must score at least 50 or above in order to be considered successful in the English Exam.

Erasmus + English Language Exam sample is available on the Ayvansaray University Foreign Languages Department page.

LISTENING

SPEAKING