Haber-Duyuru

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Şimşek Esin “Senkron” Video Sergilerinde

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özlem Şimşek Esin’in video çalışmaları, Senkron “Eş Zamanlı Video Sergileri” kapsamında NOKS Art Space’te açılan Geçiş / Transition sergisinde 15-30 Nisan 2021 tarihleri arasında görülebilir.

NOKS Art Space Instagram

Senkron Video Web Sitesi