Haber-Duyuru

Dr. Öğretim Üyesi Cem Yıldırım’ın ‘’Film Kurgusu: Tarihi, Kuramı ve Tekniği’’ Kitabı Çıktı!

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Cem Yıldırım'ın yazarı olduğu ‘’Film Kurgusu: Tarihi, Kuramı ve Tekniği’’ kitabı çıktı.

Yıldırım; Sinema sanatı, doğası gereği içerisinde pek çok sanatı birden barındırır: Fotoğraf, edebiyat, müzik ve tiyatro. Ancak, sinemayı diğer tüm sanatlardan ayıran en önemli özelliği kurgudur. Pudovkin, kurgunun bir film yapımının en kritik ve yaratıcı aşaması ve aynı zamanda sinemasal gerçekliğin yaratıcı gücü olduğunu vurgular. Çekimlerin belirli bir amaç doğrultusunda sıralanışı ve düzenlenişi sinemasal anlamı oluşturarak aynı zamanda izleyici üzerinde de arzu edilen etkinin oluşmasını sağlar.

Film kurgusunun tarihsel evrimi aslen sinema tarihinin özüdür. Kurgu, sinemanın ilk yıllarından itibaren D.W Griffith ve Eisenstein gibi öncü sinemacıların etkisiyle büyük bir evrim geçirmiş ve sinemasal anlatım olanakları günümüzde sınırsız bir zenginliğe ulaşmıştır. Kurgunun tarihsel gelişimini kuramsal yaklaşımlarla birlikte ele alan ve temel kurgu tekniklerini görsel örneklerle açıklayan bu çalışma, sinema ve televizyon alanında eğitim gören öğrencilere olduğu kadar sinema meraklılarına da faydalı olmayı amaçlamaktadır.