Haber-Duyuru

Diploma Eki Hakkında

Uluslararası Yüksek öğrenim alanında Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin (AKTS) önemli bir parçası olan, yüksek öğretim diploması ile birlikte eğitimin seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tamamlayan bir belge niteliğindeki Diploma Eki için Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) yapılan başvurumuz olumlu sonuçlandırılmıştır.

2019 yılından itibaren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi olarak Ön lisans Mezunlarımıza alacakları diplomalarla birlikte Diploma Ek’leri de verilebilecektir.