Haber-Duyuru

2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Duyurusu Hk.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 04.09.2020 tarih ve 13588366849 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.09.2020 tarih ve 55362 sayılı yazısı uyarınca;

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının “Karma Eğitim” olarak yürütülmesine; güz döneminde Üniversitemizin hazırlık sınıfı, ve lisansüstü bütün programlarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin %100 uzaktan öğretimle gerçekleştirilmesine, ön lisans ve lisans programlarının teorik derslerin tamamının uzaktan eğitim yöntemiyle uygulamalı derslerin teorik kısımlarının 19 Ekim 2020 - 13 Aralık 2020 arasında uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması, uygulama kısımlarının Covid -19 nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen gerekli tedbirlerin alınarak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bu tarihten itibaren güz yarıyılı bitimine ( 26.01.2021 ) kadar yapılmasına,

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi senatosunca karar verilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelecek olan talimatlar doğrultusunda eğitim-öğretim süreçleri yakından takip edilerek bir değişiklik olması durumunda öğrenci ve personelimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.


Prof.Dr.Osman ÇAKIR
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü